Aditro

Bjuvs kommun
Stängt för chefer och assistenter/personalredogörare 18/8 - 21/8 p.g.a. verkställan av lön.

 

 

Båstads kommun
Stängt för chefer och assistenter/personalredogörare 18/8 kl 16:00 - 22/8 kl 08:00

Klippans kommun
Stängt för chefer och assistenter/personalredogörare 15/8 kl 12:00 - 20/8 p.g.a. verkställan av lön.

 
 

 

Perstorps kommun
Stängt för chefer och assistenter/personalredogörare 18/8 - 21/8 p.g.a. verkställan av lön.

Perstorp
Arbetstagare
Utdataplus
Arbetsledare
Förhandling
 
 

Åstorps kommun
Stängt för arbetsledare from kl. 17.00 140814 tom 140818


Arbetstagare
Utdataplus
Arbetsledare
Förhandling
TimeCare TimePool
 
 

 

Örkelljunga kommun
Stängt för chefer och assistenter/personalredogörare 18/8 - 21/8 p.g.a. verkställan av lön.

Örkelljunga
Arbetstagare
Utdataplus
Arbetsledare
Förhandling